top of page

Hypnose ændrer dig ikke, men gør dig til dig selv!

Behandling med hypnose
I hypnose er du i super kontrol. Hypnose opleves naturligt hos alle ved fx. at dagdrømme, det at falde i staver eller at blive opslugt (af en god bog e.l.) Under hypnose er sindet mere tilbøjeligt til at opfatte det der fokuseres på som vigtigt. Dog kun indenfor ens grundlæggende sikkerhedsmæssige, etiske og moralske grundopfattelser. Dvs. Ingen kan hypnotiseres til noget, mod deres vilje! eller noget de ikke har lyst til at gøre. Med hypnose kan en person til en vis grad ændre sin (underbevidste) adfærd. Tilstanden betegnes som trance.
Hvor man i denne tilstand fokuseres på hypnotisørens suggestioner (engelsk, forslag) Suggestioner er
som regel talte udsagn.

 

Hvorfor hjælper hypnose dig.
Hvordan kan angst eller fobi, opstå?
En person kan, i en givet situation, altså i en udvidet opmærksomheds tilstand, (trance, dagdrømmer,

står i egne tanker) få sin følelsesmæssige adfærd, ændret, hvis der sker et eller andet, omkring én!
Ændringen kan være både positiv og negativ. (Største del af vores indlæring, gennem livet, sker på
denne måde) Derfor kan du egentlig ikke mærke du er i hypnose, da du faktisk bevæger dig ind og
ud af hypnose flere gange dagligt.

Hypnose kan bruges til at afkode nogle af de indlæringer der gennem tiden er opstået, og som man
rationel ikke for en selv, giver mening.
De fleste problemer afhjælpes med 1-4 hypnosebehandlinger.

Angst.jpg
bottom of page